movakelinenglish

آزمون های معتبر زبان

امروزه آزمون های معتبر و متعددی وجود دارد که از طریق آن سطح زبان انگلیسی داوطلبانی سنجیده می‌شود که قصد دارند تحصیل یا کار خود را در محیطی ادامه دهند که در آن زبان انگلیسی به عنوان زبان اول محاوره و مکاتبه پذیرفته شده است. این آزمون ها هر چهار مهارت شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن داوطلبان را می‌سنجد.