movakelinenglish

ارزیابی مدارک تحصیلی

ارزیابی مدارک تحصیلی که خارج از کانادا صادر شده است، توسط سازمان های تخصصی مورد اشاره وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا این امکان را به شما می دهد:

- از روش های مهاجرتی ویژه متخصصین اقدام به مهاجرت به کانادا کنید،
- بعد از ورود به کانادا با صرفه جویی در زمان و هزینه راحت تر و سریع تر در دانشگاه تحصیل یا در بازار کار جذب شوید.

این ارزیابی به شما کمک می کند تا مشخص شود:

- آیا مدرک شما برابر استاندارد های کاری کانادا در رشته شما هست؟
- آیا نیاز به آموزش، تحصیل، کسب تخصص در رشته کار مورد نظر هستید؟
- چه شغلی را در کانادا با توجه به مدرک ارزیابی شده می توانید داشته باشید؟
- به کارفرماها کمک کنید تا تخصص شما را درک کنند.
- آخرین مدرک تحصیلی خود را قبل از ادامه تحصیل به دانشگاه های کانادا نشان دهید.
- برای کسب امتیاز در برنامه های مهاجرتی اقدام کنید.
 
مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا www.cicic.ca اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای سازمان ها در سراسر کانادا است که به مهارت ها و دانش کسب شده متقاضیان کمک می کند. همچنین اداره مهاجرت و شهروندی کانادا اداره ارزشیابی خاصی را ایجاد کرده است.

سازمان های تخصصی که مورد تایید وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا جهت صدور ECA و یا صدور لایسنس هستند با توجه به رشته تحصیلی شامل سه شاخه زیر می شوند که سعی کرده ایم توضیحات لازم را بدهیم.