movakelinenglish

شهروندی کانادا

Image

حقوق بشر، بخشی اصلی از قانون کانادا محسوب می شود. منشور حقوق و آزادی های کانادا که برای سادگی چارتر نامیده می شود، شامل اصول و ارزش های اساسی است که مردم کانادا، طبق آن زندگی می کنند. طبق این منشور از لحظه ای که شما به کانادا می رسید از حقوق و آزادی هایی بهره مند هستید که در قوانین این کشور به روشنی بیان شده است و حکومت و مردم این کشور از آن ها محافظت می کنند.

شکل ‌گیری این حقوق و مسئولیت‌ ها از سابقه‌ ای تاریخی برخوردار است که به تدریج با وضع قوانین مورد حمایت و تضمین قرار گرفته‌ اند. این حقوق و مسئولیت‌ ها در واقع منعکس کننده سنت‌ ها، هویت و ارزش‌های مشترک مردم در این کشور است و بخشی از قانون اساسی این کشور به حساب می آید. قوانین کانادا دارای منابع مختلفی است که شامل مصوبات مجالس قانون گذاری فدرال و استانی، قوانین عرفی انگلستان، قوانین مدنی فرانسه و میراث قانون اساسی عرفی یا غیر مدون بریتانیای کبیر است.

از این زاویه، حقوق و آزادی‌ های تضمین شده در کانادا دارای سنت و میراثی 800 ساله است که به امضای “منشور مگنا کارتا” یا “منشور بزرگ آزادی ‌ها” که به سال 1215 میلادی در انگلستان باز می‌گردد. این منشور، حقوق خاص سیاسی شهروندان کانادایی و حقوق مدنی هر کس که در کانادا باشد را تضمین می کند.

حقوق تعریف شده در این منشور عبارتند از:

حقوق دموکراتیک

همه شهروندان کانادا چه متولد کانادا باشند چه در جای دیگری به دنیا آمده باشند، می توانند در انتخابات رای دهند و در صورتی که شرایط سنی آن ها با قوانین محل اقامت شان منطبق باشد می توانند کاندید یک مسئولیت دولتی شوند.

این منشور، رفتارهای نابرابر و متفاوت را در صورتی مجاز می داند که در راستای کمک به دستیابی یک گروه محروم به برابری با دیگران باشد. مطالب منشور را همیشه باید به نحوی تفسیر نمود که به حفظ و تقویت میراث چند فرهنگی کانادا کمک کند.

Image

بنای احترام به حقوق بشر، یک بنای یادبود حقوق بشر در اتاوا است که وقف مفاهیم اساسی آزادی های فردی و احترام به منزلت هر فرد شده است. این بنای نمادین از ما می خواهد تا این ارزش های پایدار انسانی را گرامی داشته و از آنها حمایت کنیم.

این منشور همچنین چهار آزادی اساسی همه مردم کانادا را تضمین می کند:

1- آزادی باور و مذهب
2- آزادی اندیشه، اعتقاد و بیان (از جمله آزادی مطبوعات و دیگر رسانه های ارتباطی)
3- آزادی تجمعات مسالمت آمیز
4- آزادی تشکیل اتحادیه (پیوستن به یک گروه و عضویت در یک اتحادیه)

این منشور، محدودیت در آزادی های مزبور را تنها تحت شرایط خاصی مجاز می داند. مثلا، مجلس ممکن است آزادی تجمعات را در طول زمان جنگ محدود نماید.
لازم به ذکر است بسیاری از اصول حقوقی مندرج در قوانین کانادا همانند اصل آزادی و “رفع توقیف غیر ضروری از متهم” که برای جلوگیری از بازداشت‌ های بی رویه و غیر قانونی افراد به وسیله دولت وضع شده است، ریشه در حقوق عرفی انگلستان دارد.
به علاوه، قوانین کانادا بر برابری زن و مرد تاکید خاصی دارد. در این کشور رسوم و مظاهر برابری همانند همسر آزاری، قتل‌های ناموسی، ازدواج اجباری و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، قابل تحمل نیست و مرتکبین چنین اعمالی برابر قوانین کیفری کانادا، به شدت مجازات خواهند شد.
بر اساس اصلاحاتی که در سال 1982 به عمل آمد، “منشور حقوق و آزادی ‌های کانادا” به قانون اساسی این کشور الحاق شد و آزادی ‌های اساسی فوق به عنوان آزادی ‌های بنیادین شهروندان کانادایی تحت اصل دوم این منشور مورد تاکید و تضمین قرار گرفت.
در این منشور، در مورد آزادی ‌های دموکراتیک، حق سکونت و جابجایی، حقوق قانونی، حقوق مردمان بومی کانادا، حقوق زبان ‌های رسمی و حق اقلیت ‌ها برای آموزش به زبان خود، اصل چند فرهنگی و حق برابری تصریح شده است.
قانون حقوق بشر کانادا
قانون حقوق بشر کانادا، تضمین کننده فرصت های برابر برای کار و زندگی، دور از شیوه های تبعیض آمیز برای همه کانادایی ها می باشد. این قانون، هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، مبدا ملی یا قومی، رنگ، مذهب، سن، جنسیت، گرایش جنسی، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی، ناتوانی، و یا محکومیت کیفری فرد که حکم عفو برای آن صادر شده باشد را منع می کند.
نمونه هایی از تبعیض می تواند شامل موارد زیر باشد:
- امتناع از استخدام کسی به خاطر سن او
- محروم کردن یک کارمند زن از ترفیع
- وجود داشتن مرکزی بدون امکانات لازم برای افراد ناتوان جسمی
- استفاده از کلمات نژادپرستانه در محل کار
- امتناع از استخدام به دلایل مذهبی
- پرداخت حقوق کمتر برای کار یکسان به کارمندان زن نسبت به کارمندان مرد

مسئولیت ‌ها و وظایف شهروندی در کانادا حقوق و مسئولیت‌ های شهروندی از یکدیگر جدا نیستند.

موارد زیر از جمله مسئولیت ‌ها و وظایف اساسی یک شهروند به شمار می‌آیند:

احترام به قانون و پیروی از آن

حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین اصول اساسی در کانادا محسوب می‌شود. کلیه افراد و دولت‌ ها، نه بر اساس اقدامات و تصمیمات مستبدانه، بلکه بر اساس مقررات قانونی ایفای وظیفه می کنند.

هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون قرار ندارد.

دریافت شهروندی کشور کانادا

برای درخواست شهروندی کانادا باید در هنگام درخواست موارد الزامی رعایت شود:
1- فاقد هرگونه سابقه ی تبعید یا اخراج از کشور کانادا و یا آمریکا باشد.
2- در آزمون شهروندی قبول شود.
3- در مراسم خاصی شرکت کند و سوگند وفاداری به کانادا و منشور آن بخورد.

آزمون شهروندی
آزمون شهروندی بدون کمک مترجم برگزار خواهد شد و فرد می بایست به تنهایی سوالات را بدون کمک مترجم دراین آزمون را پاسخ داده و قبول شود.

توضیحات
سن
۱- متقاضی محدوده سنی ۱۸ تا ۵۴ باید از تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه بهره مند باشد که می تواند از آزمون های زبان مربوطه ی کشور کانادا نیز از استفاده نماید.
۲- متقاضیان گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ و همچنین ۵۴ تا ۶۴ سال نیز ملزم به تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه می باشند.
البته در مورد افرادی که دارای نامه پزشکی مبنی بر وجود بیماری ذهنی خاصی باشند نیز استثنا هست.
مدت زمان اقامت جهت درخواست
هر متقاضی می بایست ثابت کند در ۵ سال اخیر، ۳ سال در خاک کانادا حضور فیزیکی داشته است. همچنین این مدت زمان ۵ ساله فقط از تاریخی که شخص دارای اقامت دائمی بوده است محاسبه خواهد شد و در هر سال می بایست مجموعا ۱۸۳ روز در کشور کانادا اقامت داشته باشد. (برای دانشجویان خارجی که حداقل ۲ سال به بالا در کانادا تحصیل تمام وقت داشته اند یعنی زمانی که فرد فاقد اقامت دائمی بوده است یک سال از ۳ سال لازم کسر و محاسبه خواهد شد).
برنامه ریزی جهت زندگی در کشور کانادا
فرد می بایست پس از دریافت عنوان شهروندی کشور کانادا، همواره هدف زندگی در این کشور را داشته باشد و چنانچه این کشور را ترک نماید، خطر ابطال کارت شهروندی وی وجود خواهد داشت.
لازم به ذکر است، آن دسته از متقاضیانی که دارای اقامت دائمی کشور کانادا بوده و همچنین در ارتش این کشور فعالیت دارند، می توانند از امتیاز تسریع روند پرونده ی خود نسبت به سایرین بهره مند شوند.

اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی در نظر گرفته شود.
خدمات مشاوره مهاجرتی صرفا توسط وکیل قانونی در امور مهاجرت مجاز است، هرگونه مشاوره مهاجرتی توسط سایر افراد فاقد ارزش است.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه مهاجرتی یوسفی محفوظ است.
© کپی رایت موسسه مهاجرتی یوسفی (میهن گزین) 2021.
طراحی: کانون هنرپرداز