movakelinenglish

گروه کشاورزان خویش فرما

تنها برنامه اقامتی استان آلبرتا در حال حاضر برنامه سرمایه گذاری با خرید مزرعه در این استان است.

برنامه گزینشی مهاجرت به آلبرتا ‪  مالکان و مدیران مزارع که سابقه و سرمایه قابل اثبات دارند که می خواهند به آلبرتا مهاجرت کنند و مزرعه ای در آنجا خریداری کرده و به اداره آن مشغول شوند را انتخاب می کند‪.

سازمان کشاورزی و توسعه روستایی آلبرتا با دولت این استان برای گزینش متقاضیان این دسته همکاری می کند‪.

معیارهای واجد شرایط بودن دسته کشاورزان خویش فرما به شرح زیر است:

 متقاضی می بایست مهارت های خود را در اداره و مدیریت مزرعه را با ارائه مدارک زیر نشان دهد‪:

- ‪اسناد و مدارک مالی کسب و کار در مزرعه
- اسناد و مدارک تحصیلات، آموزش و سابقه کار مرتبط
- طرح و برنامه پیشنهادی برای سرمایه گذاری در زمینه مزرعه داری در آلبرتا
- ارائه مدارک لازم برای اثبات درخواست یک موسسه مالی کانادایی برای سرمایه گذاری در زمینه برنامه پیشنهادی
- متقاضی متقاضی می بایست توانایی مالی کافی برای توسعه یک برنامه کشاورزی پایدار داشته باشد‪.
- متقاضی می بایست حداقل قادر به سرمایه گذاری 500،000 دلار کانادا در زمینه کشاورزی در آلبرتا داشته باشد‪.
- متقاضی می بایست با ارائه اسناد و مدارک نشان دهد که حداقل 500،000 دلار کانادا دارایی خالص داشته باشد‪.
- حداقل میزان سرمایه گذاری 500،000 دلار کانادا می باشد. ممکن است لازم باشد که متقاضی نشان دهد توانایی سرمایه گذاری بیشتر از این مقدار را دارد.
- متقاضی می بایست در زمینه محصولات اولیه کشاورزی در آلبرتا سرمایه گذاری کند‪.
- متقاضی می بایست با ارائه سند و مدرک نیت خود از سرمایه گذاری در برنامه کسب و کار پیشنهادی را نشان دهد‪.

درخواست هایی که به رشد اقتصادی آلبرتا در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی بیشتر کمک می کنند بر دیگر درخواست ها برتری دارند‪.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.